Privacy Policy - Werken bij Heesen Yachts

Privacy Policy

Algemene informatie
Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing op sollicitanten en websitebezoekers waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Deze privacy voorwaarden regelen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Onze website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of buttons). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de geldende privacywet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming) door deze derden.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens van sollicitanten en websitebezoekers
Bent u een sollicitant, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens;
  • Curriculum Vitae;
  • Motivatiebrief;
  • Overige gegevens die u achterlaat.

Wij gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren over het verloop van de sollicitatieprocedure, de beoordeling van uw geschiktheid voor een functie die vacant is of kan komen en de eventuele afhandeling van de door u gemaakte onkosten.

Bent u een bezoeker van onze website, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres;
  • Indien u ons contactformulier invult: uw e-mailadres en de overige informatie die u achterlaat.

Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Wij gebruiken slechts cookies van derden, ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld Google Analytics, welke op privacy-vriendelijke wijze is ingesteld. Google Analytics verwerkt ten behoeve van ons uw IP-adres. Daarnaast gebruiken wij Vimeo voor het tonen van video’s op de website. Voor zover wettelijk vereist, geeft u ons uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van cookies.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u hebt gesolliciteerd, maar bent afgewezen, bewaren wij uw gegevens tot één jaar vanaf het moment dat wij u op de hoogte hebben gebracht van de afwijzing. Uw persoonsgegevens worden in geval van een afwijzing nooit langer bewaard dan één jaar nadat u bent afgewezen.

Indien u hebt gesolliciteerd en bent aangenomen, maken de gegevens die wij hebben verzameld in het kader van uw sollicitatie deel uit van uw personeelsdossier. Indien dat het geval is, verwijzen wij u naar de privacy voorwaarden voor werknemers.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens met onze werknemers en met derden, indien dat wettelijk toegestaan is en indien dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de sollicitatieprocedure. Derden met wie wij uw persoonsgegevens delen zijn, onder andere, service providers, hosting providers en data storage providers.

Uw rechten
U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kunt u ons verzoeken om verkrijging van uw persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot: (Heesen Yachts Builders BV, Rijnstraat 2, 5347KL Oss, 0412-665544). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy voorwaarden regelmatig te veranderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze privacy voorwaarden werden voor het laatst gewijzigd in juni 2018.